24 mars 2011

Homenaje a Japón 2/Hommage au Japon 2 / Homenatge al Japó 2.

Els barris de Azabudai i Shiba, al fons Tokyo Bay, pujat a la Mori Tower de Roppongi Hills
Los barrios de Azabudai i Shiba, al fondo la Tokyo Bay, subido en la Mori Tower de Roppongi Hills
Les Quartiers de Azabudai et Shiba, ou fons la Tokyo Bay, dans la Mori Tower de Roppongi Hills.


Homenatge al Japó 2.
Després de uns dies convulsos on amb el bitllet a la mà i preparat per saltar dins de d'un avió cap el Japó i la decisió d'últim moment d'anular el viatge per poder preparar millor el reportatge, em fa pensar que moltes vegades actuo impulsivament, com si de una bona foto es tractés i no es pogués deixar passar.
Així que la idea de fotografiar Tòquio sota la 
inquietud nuclear s'ha transformat en la de voler fotografiar els desplaçats nuclears i la crisi energèticaAixò comporta una logística que dilluns no tenia i no hauria pogut aconseguir a Tòquio. Així que començo la meva particular creuada personal antinuclear i en suport al poble Japonès, que ho està passant molt malament. I també tots els estrangers residents al Japó que han hagut de fer creus i mànigues per contrarestar la increïble onada sensacionalista-catastrofista dels mitjans occidentals, més preocupats per vendre diaris, revistes, o per captar oients, televidents que de donar informació, algú ha sentit alguna cosa sobre com Tòquio ha patit un terratrèmol de 8,9 graus i no s'ha despentinat cap edifici?
Aquí teniu dos imatges lluny dels neons de 
Shibuya, de la Fabulosa Tòquio. 
Domo arigato gozaimas!


Homenaje a Japón 2.
Después de unos días convulsos en que billete en mano y preparado para saltar dentro del avión a Tokio, y la decisión en el último momento de anular el viaje para poder preparar mejor el reportaje, me ha hecho pensar que en muchas ocasiones actúo impulsivamente, como si de una buena foto se tratase, y no la pudiese dejar escapar.
Así que la idea de fotografiar Tokio bajo la inquietud nuclear se ha transformado en querer mostrar los desplazados nucleares y denunciar la crisis energética. Esto conlleva una logística que el lunes no tenía y no hubiese conseguido en Tokio. Así que empiezo mi particular cruzada antinuclear en apoyo al pueblo japonés, que lo está pasando fatal. Y también los residentes extranjeros que se las han tenido que ver para contrarestar las informaciones las increíble ola sensacionalista-catastrofísta de los medios occidentales, más preocupados de vender diarios y de captar oyentes, televidentes, que de dar información real. Alguien ha oído hablar de como Tokio ha sufrido un terremoto de 8,9 grados sin despeinarse? Aquí os dejo dos imágenes lejos de los neones de Shibuya, de la fabulosa Tokio.
Domo arigato gozaimas!


Hommage au japon 2.
Après une semaine tumultueuse avec le billet à la main de Tokyo, et la décision dernière minute d'annuler le voyage afin de mieux préparer le voyage, ça m'a fait penser que, souvent, j'agis de façon impulsive. Comme s'il s'agissait d'un bon scoop à ne pas manquer. C'est alors que j'ai changé l'idée de photographier Tokyo sous la menace nucléaire par l'idée de montrer les déplacées nucléaires et la crise énergétique. Cela pose de problèmes de logistique que je ne pourrais pas solutionner à Tokyo. Je commence donc une croisade anti-nucléaire, en appui des japonais et aussi des résidents étrangers qui ont eu à faire ou médias occidentaux et leur incroyable vague sensationnaliste-catastrophique, plus soucieux de vendre des journaux et d'attirer des auditeurs, téléspectateurs, que de donner de la vrai information. Quelqu'un à t-il entendu parler de la façon dont Tokyo a connu un tremblement de terre de 8,9 degrés, sans bouger d'un poil? Ah! Ici vous avez deux images de Tokyo, loin des néons de Shibuya. Le Tokyo fabuleux.

Domo arigato gozaimas!

Tokyo prop de Den-en-chofu.


14 mars 2011

JAPANESE! Homenaje a Japón/Hommage au Japon/ Homenatge al Japó.La policia fa fora del carrer una jove actriu de cine X que promocionava la seva feina. Akihabara, Tokio, 19/08/2007
La policía desaloja de la calle a una joven actriz porno que promocionaba su trabajo. Akihabara Tokio 19/08/2007.

La police déloge de la rue une jeune actrice de cinéma X. Akihabara, Tokio, 19/07/2007.JAPANESE!
Le projet JAPANESE! m'a menée deux fois au Japon, une première fois de découverte d'un pays fascinant et un second voyage d'approfondissement photographique, géographique et culturel. JAPANESE! et un projet de libre et exposition, basée sur l'idée que tous les êtres humains et leur diversité culturelle font partie d'un monde qui tend à maintenir une identité différente du reste, peut-être à cause de la perplexité et le doute à la différence. Mais cette différence est une richesse qui fait partie de la nature humaine et c'est une de  ses principales valeurs. On appelle ça nationalisme, culture ou identité.
Devant le doute sur la véracité de la photographie numérique comme moyen de communication, j'ai fait servir le même système de travail qu'en photographie chimique, avec l'objectif de montrer ma particulière, subjective, vision du monde et ses différences. Aujourd'hui et après un week-end à regarder des images de la catastrophe dans le nord-est du Japon, je fais ce petit hommage à un peuple que j'admire vraiment.

JAPANESE!

El projecte JAPANESE!m'ha portat a fer dos viatges al Japó, un primer per descobrir un país fascinant, i un altre d'aprofundiment geogràfic fotogràfic i cultural. Japanese! és un projecte de llibre i d'exposició, basat en la idea que els éssers humans i la seva diversitat cultural, son un part de l món que es vol mantenir com a identitat independent de la resta, potser per la perplexitat i el dubte davant de la diferencia. Però aquesta diferencia, és una riquesa que forma part de la natura humana i que és un dels seus principal valors. A aquest fet ,alguns li diuen nacionalisme, altres cultura o identitat.
Davant de la qüestionada  veracitat de la fotografia digital com a mitjà de comunicació aplico el mateix sistema de treball que en fotografia química amb l’objectiu de mostrar així el meu particular i subjectiu punt de vista sobre el món que ens envolta i les seves diferències. Avui després de un cap de setmana veient imatges de la catàstrofe  al nord-est del Japó, vull fer aquest petit homenatge a un poble que realment admiro.


Dans le port de Kobe reste un segment du quai 
dévastée par le tremblement de terre de 1995.

Al port de Kobe es guarda un tros dels
 antics molls destruïts pel terratrèmol de 1995.

En el puerto de Kobe se conserva un segmento
 de muelle arrasado por el terremoto de 1995.JAPANESE!
El proyecto JAPANESE! me ha llevado por dos veces al Japón, una primera vez de descubrimiento de un país fascinante y un segundo viaje de profundización geográfica, fotográfica y cultural. Japanese! es un proyecto de libro y de exposición basado en la idea de que todos los seres humanos y su diversidad cultural, son una parte del mundo que lucha por mantener su identidad diferente del resto, tal vez por la perplejidad y la duda ante la diferencia. Pero esta diferencia, es una riqueza que forma parte de la naturaleza humana  y es uno de sus principales valores. A este hecho unos lo llaman nacionalismo y otros cultura o identidad.
Delante de la cuestionada veracidad de la fotografía digital como medio de comunicación, aplico el mismo sistema de trabajo que en fotografía química, con el objetivo de mostrar así mi particular y subjetiva visión del mundo que nos rodea y sus diferencias. Hoy y después de todo un fin de semana viendo imágenes de la catástrofe en el nordeste del Japón, quiero hacer este pequeño homenaje a un pueblo que realmente admiro.

El projecte, le projet, el proyecto JAPANESE: http://www.marcjavierre.com/japanese

7 mars 2011

Mauthausen 2005Mauthausen i la Memòria Històrica.
L’any 2005,del 5 al 8 de maig, es va celebrar a Mauthausen el 60 aniversari de l'alliberament del camp per soldats americans. En aquest país tant petit on vivim encara avui es parla de si es pertinent recuperar la memòria històrica, de foses sense obrir... Aquell any va representar la última gran reunió de deportats, tots ells com a mínim octogenaris i tots ells van fer l'enorme esforç d'anar per última vegada, justament per recordar que a ells els hi havia costat molt tornar allà però que ho havien fet per que no es perdés la memòria d'aquells fets, per la seva responsabilitat com a supervivents, ja que la història si s'oblida es torna a repetir. 
Així que quan sento algú dir que es una tonteria que s'obrin foses de la guerra civil que es un malbaratament de diners, em revolto i penso que gràcies a gent que s'ha dedicat a preservar a estudiar i difondre la memòria de fets horrorosos potser aquests no tornaran a passar. O potser si, ja que incendiaris irresponsables sota nom intereconómic surten com a bolets en un estat que cada vegada fa més ferum. A la foto, Paco Batiste nascut el 1919 i deportat a Mauthausen per Franco, explica a un grup d'estudiants el funcionament del camp amb  la maqueta de Mauthausen que es troba en un dels barracons conservats. Paco va morir el 5 abril de 2007. No va poder tornar fins 1975, després de 30 anys d'exili. I davant del fet que hi hagi gent que qüestioni la veracitat i la funció de memòria col·lectiva de la fotografia, crec que aquest testimoni visual i el de altres companys ho rebat per si sol.
Publicat a L’informatiu de Sants el juny 2005. Canon EOS 20D , Mauthausen, Alta Àustria.


Mauthausen y la memoria histórica.
El año 2005, del 5 al 8 de mayo, se  celebró en Mauthausen el 60 aniversario de la liberación  del campo por los soldados americanos. En este país tan pequeño donde vivimos aún hoy se habla sobre la pertinencia de recuperar la memoria histórica, de fosas sin abrir… Ese año represento la última gran reunión de deportados supervivientes ,todos ellos octogenarios, y todos ellos hicieron el enorme esfuerzo de ir por última vez y justamente para recordar que a ellos les había costado mucho volver allí, pero que lo hacían para que no se perdiese la memoria de esos hechos, por su responsabilidad como supervivientes, ya que la historia si se olvida se puede volver a repetir. Así que cuando oigo a alguien decir que es una tontería reabrir fosas de la guerra civil, que el tema se trata como algo pesado e inútil, que es un gasto de dinero inútil, me da un vuelco el corazón y recuerdo que gracias a la gente que se ha dedicado a preservar, difundir, fotografiar, mostrar la memoria de hechos horrorosos , puede que estos no vuelvan a pasar. O puede que si, ya que incendiarios irresponsables bajo nombre intereconómico, salen de debajo de las piedras en un estado que cada vez da más grima.
En la foto, Paco Batiste nacido en 1919 y deportado a Mauthausen por Franco , explica a un grupo de estudiantes el funcionamiento del campo delante de la maqueta de Mauthausen que se encuentra en uno de los barracones preservados. Paco batiste murió el 5 de abril de 2007. No pudo volver a Vinarós hasta 1975 después de 30 años de exilio. Y para los que cuestionan la legitimidad de la fotografía y su función de memoria colectiva, creo que este testimonio visual , así como el de otros muchos compañeros lo rebaten por si solo.
Publicado en el Informatiu de Sants en junio 2005. Canon 20D, Mauthausen , Alta Austria.

Mauthausen et la mémoire historique

Le 5 mai 2005 a eu lieu à Mauthausen le 60e anniversaire de la libération du camp de concentration par les soldats américains. Dans ce pays où je vis, mais peut-être moins en catalogne, nous vivons encore des discussions sur la pertinence de récupérer la mémoire historique de la guerre civile, pour exhumer les tombes de personnes assassinés ou bords de routes... Cette année représente le dernier grand rassemblement important de survivants déportés, tous octogénaires, qui ont fait l'effort énorme d'aller une dernière fois pour rappeler ou monde et ne pas perdre la mémoire de ces faits, avec un exemple de responsabilité en tant que survivants, parce que si on oublie, l'histoire peut se répéter. Alors, quand j'entends quelqu'un à dire qu'il est stupide d'exhumer les tombes de la guerre civile, que le sujet est traité comme quelque chose de lourd et inutile, comme un gaspillage inutile d'argent... le coeur me fait un bond et je pense à tous ces gens qui ont consacré leur temps à la préservation, la diffusion des événements horribles pour qui ne peuvent pas se reproduire. . Mais les pyromanes irresponsables de certaines chaînes de TV espagnoles, ne font que penser en un pais sombre qui ne veut pas connaître son histoire, parce que peut-être serait capable de le répéter... Cette photo, nous montre à Paco Batiste, né en 1919, soldat républicain exilée après la guerre civile en France et porté par Franco en 1940 a Mauthausen, il ne retournera pas en Espagne qu'en 1975. On le voit donnant des explications du fonctionnement du camp à des jeunes, dans un de blocs conserves. Paco BAtisteet décédé en 2007. Pour ceux qui remettent en question la légitimité de la photographie et son rôle dans la mémoire collective, je pense que ses preuves visuelles parlent par elles seules.
Publié dans L’Informatiu de Sants, juin 2005. Mauthausen , Autriche, Canon 20D.

3 mars 2011

L'home despullat/El hombre desnudo/L'homme nu.L'home despullat
Corria febrer de 2007 quan em trobava fent una foto per ADN a plaça Catalunya, de cop vaig veure aparèixer aquest senyor, no l'havia vist mai,vaig córrer (si, corrents) tota la plaça fins que em vaig col·locar de front a ell en un pas de vianants. Resultat aquesta foto, que vaig titular al meu altre blog Imageweek "home fumant pel carrer". Aquest personatge des de llavors ha sortit ja en tots els diaris. Però llavors era la primera vegada que es veia. Vaig  anar a la redacció per mostrar la foto. El director de ADN Albert Montagut va dir quelcom semblant a "això no es pot publicar" L'octubre d'aquell mateix any i amb la polèmica de la normativa municipal de nudisme a Barcelona i tots els mitjans de la ciutat publicant fotos de persones en pilotes pel carrer, va sortir publicada la foto, quan jo ja no treballava a ADN. I la van fer servir reiteradament posteriorment, tant a la web com en paper, fins i tot es la meva foto més robada, en diferents webs de Internet i sempre des de la web de ADN. Que cadascú tregui les seves conclusions!

El Hombre desnudo.
Corría febrero de 2007 y me encontraba en la Palaza Cataluña de Barcelona haciendo una foto para ADN. De pronto apareció este señor, no lo havia visto nunca, corrí toda la plaza para situarme delante de él en un paso de peatones. El resultado, esta foto, que titulé en mi otro blog Imageweek “hombre fumando en la calle”. Este personaje, desde entonces ha salido ya en todos los diarios. Pero entonces era la primera vez que se veía. Fui a la redacción a enseñar la fotografía. El director de ADN, Albert Montagut dijo algo similar a: “esta foto no se puede publicar”.
En octubre de ese mismo año y con la polémica sobre la normativa municipal de nudismo sobre la mesa y todos los medios de la ciudad publicando fotos de personas en pelotas por la calle, fue publicada la foto, cuando yo ya no trabajaba para ADN, y fue utilizada reiteradamente posteriormente tanto en la web como en el papel. Es de hecho mi foto más robada, en diferentes webs de internet y siempre desde la web de ADN.¡ Que cada uno saque sus propias conclusiones!

L'homme nu.
En février de 2007 je me trouvais a Barcelone, place de Catalogne pour faire une photo pour le journal ADN. Tout à coup cet homme est apparu, je ne l'avais jamais vu. J'ai couru à travers la place pour arriver de face à lui dans un passage pour piétons. Le résultat cette photo, que j'ai appelé sur mon autre blog Imageweek "homme fumant dans la rue" Je suis allé à la rédaction du journal pour montrer la photo. Le directeur de ADN, Albert Montagut, a dit quelque chose comme ça: "cette image ne peut pas être publié". En octobre de cette même année et avec la polémique sur les règlements municipaux sur la nudité dans les rues et avec tous les journaux de la ville pleins de photos de mecs a poil dans la rue, la photo a été publiée. Je ne travaillais plus pour ADN. L'image a été faite servir à plusieurs reprises dans le site web et dans le papier. En effet cette photo et l'image qu'on m'a le plus volé dans divers sites d'internet et toujours à partir de la page web de ADN. Que chacun en tire ses conclusions!