28 sept. 2012

LOS FAMOSOS POLLOS DE PLÁSTICO DE LA RAMBLA / LES FAMEUX POULETS DE PLASTIQUE DE LA RAMBLA

Las pajarerías de la rambla dejaron de vender hace tiempo pájaros, peces, tortugas y hamsters, para pasar a vender souvenirs de alta gama y calidad con el valor añadido de el diseño "made in Barcelona": el famoso pollo de plástico.
Participad en el proyecto enVERKAMI

Els ocellaires de la Rambla van deixar de vendre fa temps ocells, peixos, tortugues, hamsters, per passar a vendre souvenirs de gama alta amb valor afegit de disseny "made in Barcelona": el famós pollastre de plàstic.
Participeu al projecte a VERKAMI


Les boutiques d'oiseaux de La Rambla ont depuis longtemps cessè de vendre des oiseaux, poissons, tortues et hamsters, pour vendre des souvenirs de haut de gamme et grande qualitè, avec la valeur ajoutèe du design "made in Barcelona": le fameux poulet en plastique.
Aidez le projet à VERKAMI!


La Rambla souvenirs.

27 sept. 2012

SOUVENIRS&TROLLS Tourist Walk (La Rambla)

Si baixem de plaça Catalunya per la rambla tot just passat L'església del Betlem comença l'espectacle més intens. Només turistes i desenes de botigues de souvenirs, L'apoteosi es Rambla amb el carrer Ferran, a vegades veureu un habitant local passar esfereït com un hobbit entre trolls de les cavernes.

Si bajamos de plaza Cataluña por la Rambla una vez pasado la iglesia de Betlem empieza el espectáculo más intenso. Solo hay turistas y decenas de tiendas de souvenirs. La apoteosis se encuentra en Rambla con calle Ferran, donde a veces se puede ver algún habitante local huir despavorido como si de un hobbit entre Trolls de las cavernas se tratase.

Si nous descendons La Rambla à partir de place de Catalogne, une fois on pase l'église de Betlem, la commence le spectacle fort. Des douzaines de boutiques de souvenirs et seulement des touristes. L'apothéose est à la Rambla avec la rue Ferran , où l'on peut parfois voir un habitant local fuir dans la terreur comme un hobbit entouré de trolls.

Reservar vuestro libro y participad del crowdfunding en  VERKAMI !
Reserveu el vostre llibre i participeu del crowdfunding en VERKAMI !
Réservez votre livre et prenez part du crowfunding aVERKAMI !  

25 sept. 2012

El último payaso / Le dernier Clown / L'ultim pallasso.


La presión policial en La Rambla es fuerte. Y no solo se dedica a expulsar a los carteristas (a la calle de al lado ), expulsa cualquier tipo de manifestación pública, artistas callejeros, estatuas humanas, un tío con un pájaro, todos fuera. Pero los minutos en que queda libre algún trozo de  la vigilancia policial vuelven los trileros y algún payaso (de los de verdad) prueba una suerte rápida . Una imagen del proyecto Tourist Walk (La Rambla) donde podeis participar en la web de micromecenazgo VERKAMI.

La pressió policial a La Rambla es forta. Això expulsa els carteristes als carrers del costat i a la resta de ciutat vella. I també expulsa qualsevol tipus de manifestació pública, artistes de carrer, estàtues humanes, un tio amb un ocell... tots fora! Però els minuts que queda un tros de carrer lliure, apareixen de nou els trilers i de tant en tant un pallasso (dels de veritat) prova sort ràpidament. Una imatge del projecte Tourist Walk (La Rambla) del que podeu participar a la web de micro-mecenatge VERKAMI.

La pression policière sur La Rambla est très forte. Et pas uniquement pour expulser les voleurs à la sauvette (à la rue d'à côté), les manifestations publiques son interdits, les spectacles de rue, statues humaines, un gars avec un oiseau, tout dehors!. Mais à la minute où et libéré un morceau de rue, certains personnages reprennent les activités en essayant une fortune rapide. C'est le cas de ce clown. Cette photo forme part du projet Tourist Walk(La Rambla) a lequel vous pouvez participer à  VERKAMI,un site de Crowdfunding.


Tourist Walk (La Rambla)

TOURIST WALK (La Rambla)

TOURIST WALK (La Rambla) 

Segon dia i ja amb nou mecenes, gràcies a tots!
Podeu comprar el llibre a Verkami.

Segundo día y ya con nueve mecenas, gràcias a todos!
Podeis comprar el libro enVerkami.

Deuxième jour et déjà neuf collaborateurs, merci à tous!
Vous pouvez acheter le livre à Verkami.La Rambla. 11/09/2012.
24 sept. 2012

Tourist Walk (La Rambla) a VERKAMI!

Avui comença l'aventura a VERKAMI amb l'objectiu de aconseguir 3000€ per fabricar el llibre Tourist Walk (La Rambla). En aquest enllaç podeu participar en el projecte TOURIST WALK.
Aquí teniu el poster fet amb la foto de portada del llibre. Aviat més noticies i més fotos!

Hoy empieza la aventura en VERKAMI, con el objetivo de conseguir 3000€ para fabricar el libro Tourist Walk (La Rambla). En este enlace podéis participar en el proyecto TOURIST WALK.
Y aquí tenéis el poster hecho con la foto de la portada del libro.  Pronto más noticias y fotos!


Aujourd'hui commence à VERKAMI l'aventure, dans le but d'obtenir € 3.000 pour faire le libre TOURIST WALK (La Rambla). Dans ce lien, vous pouvez participer du project: TOURIST WALK.
Et voici l'affiche faite avec la photo de la couverture du livre. Plus de nouvelles bientôt et plus de photos! (page en français)

Poster en venta en VERKAMI
Vente de l'affiche sur VERKAMI

16 sept. 2012

HELADO DE PITUFO /GELAT DE BARRUFET /GLACE DE SCHTROUMPF

Como muchas fotos del proyecto no van a ir en el libro TOURIST WALK (La Rambla), voy a aprovecharlas para hacer promoción. En breve Lanzaré el micromecenazgo para que, quien quiera, adquiera el libro. Ahora bien, hoy solo me queda una pregunta que me tiene intrigado: ¿A QUÉ DEMONIOS SABE UN HELADO DE PITUFO?

Com que moltes de les fotos del projecte no poden anar al llibre TOURIST WALK (La Rambla) les aprofitaré per fer promoció. En breu faré públic el micromecenatge per qui vulgui comprar el llibre.
Però avui només tinc una pregunta intrigant: QUIN REDIMONIS DE SABOR TE UN GELAT DE BARRUFET??

Comme beaucoup de photos de ce projet ne vont pas dans le livre TOURIST WALK (La Rambla) Je vais les utiliser pour faire de la promotion. En bref je lancere ou ciberespacela posibilite d'acheter le livre. Mais maintenant, je n'ai qu'une seule question qui me fait peur: ÇA A LE GOÛT DE QUOI UNE GLACE DE SCHTROUMPF??Y el de huevo Kinder, ¿lleva sorpresa?
10 sept. 2012

TOURIST WALK (La Rambla) II

El dia 12 de setembre llançament de Tourist Walk (la Rambla)
El dia 12 de septiembre lanzamiento de Tourist Walk (la Rambla)
Le 12 de septembre lancement de Tourist Walk (La Rambla)