16 févr. 2021

Retrats

Retrats per el Banc de sang i teixits: Particia Lopez Chicón, Àrea I+D Banc de Sang, Nina Borràs tècnica investigadora laboratori cuagulopaties,   Nuria Nogués, laboratori BST.