1 d’ag. 2013

L'últim dia / El último día / Le dernier jour

En Joan encarregat els últims 20 anys dels Billars Monforte, espera que els últims clients acabin la partida per tancar definitivament el local de la Rambla després de 50 anys. Al seu lloc faran un hotel del grup Balañá. 31/07/2013

Joan encargado los últimos 20 años de la sala de billares Monforte, espera que los últimos clientes acaben la partida para cerrar definitivamente el local de La Rambla después de 50 años. En su lugar va un hotel del grupo Balañá. 31/07/2013


Joan, le responsable les 20 dernières années du club de billard Monforte, attend que les derniers clients finissent leur jeu pour fermer définitivement le local après 50 ans dans La Rambla. À sa place le groupe Balaña fera un hôtel. 31/07/2013