27 de set. 2012

SOUVENIRS&TROLLS Tourist Walk (La Rambla)

Si baixem de plaça Catalunya per la rambla tot just passat L'església del Betlem comença l'espectacle més intens. Només turistes i desenes de botigues de souvenirs, L'apoteosi es Rambla amb el carrer Ferran, a vegades veureu un habitant local passar esfereït com un hobbit entre trolls de les cavernes.

Si bajamos de plaza Cataluña por la Rambla una vez pasado la iglesia de Betlem empieza el espectáculo más intenso. Solo hay turistas y decenas de tiendas de souvenirs. La apoteosis se encuentra en Rambla con calle Ferran, donde a veces se puede ver algún habitante local huir despavorido como si de un hobbit entre Trolls de las cavernas se tratase.

Si nous descendons La Rambla à partir de place de Catalogne, une fois on pase l'église de Betlem, la commence le spectacle fort. Des douzaines de boutiques de souvenirs et seulement des touristes. L'apothéose est à la Rambla avec la rue Ferran , où l'on peut parfois voir un habitant local fuir dans la terreur comme un hobbit entouré de trolls.

Reservar vuestro libro y participad del crowdfunding en  VERKAMI !
Reserveu el vostre llibre i participeu del crowdfunding en VERKAMI !
Réservez votre livre et prenez part du crowfunding aVERKAMI !  

1 comentari: