25 de set. 2012

El último payaso / Le dernier Clown / L'ultim pallasso.


La presión policial en La Rambla es fuerte. Y no solo se dedica a expulsar a los carteristas (a la calle de al lado ), expulsa cualquier tipo de manifestación pública, artistas callejeros, estatuas humanas, un tío con un pájaro, todos fuera. Pero los minutos en que queda libre algún trozo de  la vigilancia policial vuelven los trileros y algún payaso (de los de verdad) prueba una suerte rápida . Una imagen del proyecto Tourist Walk (La Rambla) donde podeis participar en la web de micromecenazgo VERKAMI.

La pressió policial a La Rambla es forta. Això expulsa els carteristes als carrers del costat i a la resta de ciutat vella. I també expulsa qualsevol tipus de manifestació pública, artistes de carrer, estàtues humanes, un tio amb un ocell... tots fora! Però els minuts que queda un tros de carrer lliure, apareixen de nou els trilers i de tant en tant un pallasso (dels de veritat) prova sort ràpidament. Una imatge del projecte Tourist Walk (La Rambla) del que podeu participar a la web de micro-mecenatge VERKAMI.

La pression policière sur La Rambla est très forte. Et pas uniquement pour expulser les voleurs à la sauvette (à la rue d'à côté), les manifestations publiques son interdits, les spectacles de rue, statues humaines, un gars avec un oiseau, tout dehors!. Mais à la minute où et libéré un morceau de rue, certains personnages reprennent les activités en essayant une fortune rapide. C'est le cas de ce clown. Cette photo forme part du projet Tourist Walk(La Rambla) a lequel vous pouvez participer à  VERKAMI,un site de Crowdfunding.


Tourist Walk (La Rambla)

2 comentaris: