6 de febr. 2012

Acció directa: dues germanes Carmelites./Acción directa: dos hermanas Carmelitas/ Action directe, deux soeurs Carmélites.

Barcelona 05/02/2012

La germana Karmele Barenechea, Carmelita Missionera Teresiana,  ha treballat 54 anys a l'Africa, principalment al Congo, però també va ser a Rwanda durant les massacres ètniques, a Goma i a Camerun. Ho ha vist tot i a ajudat en tot el que ha pogut directament sense intermediaris. Fa un any que es a Barcelona a la seu de Avinguda Tibidabo.


La hermana Karmele Barenechea, Carmelita Misionera Teresiana, ha trabajado 54 años en Africa, principalmente en el Congo, pero también estuvo en Ruanda durante las masacres étnicas, en Goma y en Camerún, lo ha visto todo y ha ayudado en todo lo posible, directamente sin intermediarios. Hace un año que vive en la sede de avenida Tibidabo.La soeur Karmele Baranechea, Carmélites Déschaussées, a travaillé 54 ans en Afrique, principalement au Congo où elle est arrivée en 1958. Elle a vu les massacres ethniques du Rwanda, Goma et bien d'autres. À travers son travail et tous les moyens possibles, les soeurs ont contribué à faire une vie meilleure aux personnes plus proches. Directement sans intermédiaires. Elle vit à Barcelone depuis un an.
Barcelona 05/02/2012

Carrer Mina de la Ciutat, barri de Roquetes de Barcelona, la germana Teresa Aragonés, es una de les tres germanes Carmelites Missioneres Teresianes que s'ocupen de distribuir el menjar de donacions particulars entre els necessitats del barri. Sense cap pregunta actuen directament sobre el problema entregant menjar i ajudant econòmicament les famílies més necessitades.


Calle Mina de la Ciutat, barrio de Roquetas de Barcelona, la hermana Teresa Aragonés es una de las tres hermanas Carmelitas que se ocupan de distribuir la comida de donaciones particulares a los más necesitados del barrio. Sin hacer preguntas actúan directamente sobre el problema entregando comida y ayudando económicamente a las familias más necesitadas.


Rue Mina de la Ciutat de Barcelone, quartier de Roquetas, la soeur Teresa Aragonés est une des trois Carmélites qui s'occupent de la distribution d'aliments de dons particulières, pour les familles plus nécessités du quartier. Sans faire des questions elles agissent directement sur le problème en donnant des aliments et aidant économiquement les familles en majeure détresse.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada