27 de març 2012

L'espigo de Garbí, un petit resum/ El Espigón de Garbí, un pequeño resumen/ La jetée de Garbí, un petit résumé.

L'Espigó de Garbi.
Tres mesos de feina, un espai, desenes d'escenes i els canvis d'un lloc quotidià. Que seguirà passant? Rendez-vous a L'Espigo de Garbí.
L'Espigó de Garbi.
Tres meses de trabajo, un espacio, decenas de escenas y los cambios de un lugar cotidiano. ¿Qué seguirá pasando? Rendez-vous a L'Espigo de Garbí.

L'Espigó de Garbi.
Trois mois de travail, un espace, des dizaines de scènes et les changements d'un lieu quotidien. Que arrivera-t-il à partir de maintenantRendez-vos a L'Espigo de Garbí

29/01/2012
29/01/2012

23/01/2012

02/02/2012
30/01/2012

10/02/2012

05/02/2012

04/03/2012
06/03/2012
10/03/2012
10/03/2012

14/03/2012
15/03/2012


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada