30 de maig 2011

Quienes son los Indignados? Qui son els Indignats? Qui sont les Indignés?

"Neteja de la plaça Catalunya"

Indignada durant la "neteja" de plaça catalunya


Els indignats fent de barrera a la plaça Catalunya per la celebració del Barça.

Qui son els indignats?
La sort fotografiar la actualitat sense cap pressió de cap redacció es que pots fer el que et vingui de gust. La mala sort es que potser no servirà de rés el que fas i segurament no guanyaràs ni un duro.  Però davant d'esdeveniments com el de plaça Catalunya i els indignats no em puc pas quedar mirant el futbol ni la F1, que de fet m'avorreixen extremadament. Però que fer amb una massa de gent reunida en un gran espai, lleig , com es la plaça Catalunya? Ja fa temps que penso que la fotografia amb el temps guanya valor, i es prou evident que la imatge de les persones canvia amb el temps, pentinats, complements, manera de vestir... això i el fet de sentir que els indignats son tots "perro flautas" (terme que es va inventar Loquillo) o "guarros" com diuen els policies als seus forums (si,si busqueu...) vaig decidir el primer dia de fer retrats, retrats de la gent entre la gent, en assemblees, reunits, als estands, davant la policia...per intentar saber: qui son els indignats?
Jo la conclusió que trec es que per moments la plaça es molt diversa, en els moments de Màxima concentració, els indignats poden ser de tot arreu, gent molt jove, amb una predominança de gent d'arreu l'estat moguts per la connexió madrilenya, gent de barri,(les assemblees de barri son una altre historia) Notable ,crec jo, es la presencia de dones, noies, crec que més que homes... Gent gran poca, però n'hi ha. Els nous vinguts, sorry , però ni un. I quan dic nou vinguts em refereixo al immigrant econòmic. També remarco la absència dels moviments socialment actius com independentistes (que van venir el primer dia a trencar la lona del Banesto i van ser rebutjats amb el crit de "fuera,fuera") grups antisistema, estudiants ( que finalment si van venir i van fer una multitudinària reunió) moviments veïnals... així que qui son els indignats? gent no adscrita? que no tenen cap referent polític i es troben al marge dels moviments associatius? O potser es que ara la manera de quedar adscrit a un moviment es farà ja per twiter i facebook? De moment ja tenen etiqueta "els indignats" i es un moviment transversal que no local i aparentment al marge de nacionalismes. I aquestes son les seves cares!
Els indignats expulsen la Guardia Urbana de la plaça
Quienes son los indignados?
La suerte de poder fotografiar la actualidad sin la presión de ninguna redacción, es que puedes hacer lo que te de la santa gana. La mala suerte es que tal vez no sirva de nada i seguramente no ganes ni un euro. Pero ante los acontecimientos de la Plaza de Cataluña y los indignados, no me puedo quedar mirando el futbol y la F1 sin darme cuenta que me aburren un montón. Pero, ¿como fotografiar una masa de gente reunida en un gran espacio, feo de narices, como es la plaza de Cataluña de Barcelona? hace tiempo que pienso en el tema de que la fotografía con paso de los años gana valor y es bastante evidente que la imagen de las personas cambia, peinados, complementos, manera de vestir... esto y el oir constantemente que solo había "perroflautas" (termino que se invento Loquillo) o "guarros" como dicen los policías en sus forums de internet (si,si, buscar que encontrareis) decidí el primer día hacer retratos de la gente concentrada, en las asambleas, durante las charlas, reunidos, delante la policía... para intentar saber : ¿quienes son los indignados? 
Bueno, pues yo creo que en los momentos de máxima concentración (los más interesantes) la gente es muy diversa, de todas partes, gente muy joven, a mi parecer mayoría de mujeres, predomina la gente de toda España, supongo que por la influencia madrileña, gente de barrio (las asambleas de barrio que he visto no son iguales a la de Cataluña) gente mayor, poca pero hay, el colectivo inmigrante resalta por su total ausencia, me refiero a los inmigrantes económicos, también remarco la ausencia de colectivos antisistema, independentistas, okupas, y hasta de  estudiantes, aunque hicieron una gran asamblea y una manifestación de apoyo, parecen mantenerse al margen de la acampada (como colectivo) Tampoco hay los movimientos vecinales, aún importantes en Barcelona. Así ¿quienes son los indignados? ¿gente no inscrita? ¿no tienen ningún referente político y se encuentran al margen de los movimientos sociales y asociacionistas? Es que tal vez la manera de quedar clasificado a un movimiento ahora se hace por twiter y facebook, así de momento ya tienen una etiqueta "los indignados" que por ahora es un movimiento transversal y no local y fuera aparentemente de los nacionalismos.¡ Y estas son sus caras!Els indignats tornen a entrar a la plaça
Qui sont les indignés?

La chance de prendre des photos sans pression et de faire ça que on veut. Le malheur est de ne probablement pas gagner un seul euro. Mais, comment photographier une foule de personnes rassemblées dans un grand espace laid comme la Place de Catalogne a Barcelone? Les médias disent que les présents à la place ce sont de "chien-flute"(trop long à raconter ça!) ou des "cochons", comme la police dit dans ses forums d'internet (ouais, ouais, chercher pour trouver) Alors, le premier jour j'ai décidé de faire des portraits de personnes concentrées , dans les assemblées, au cours de conférences, en réunion, devant la police ... pour essayer de savoir: qui sont les indignés?
Eh bien, je pense que dans les périodes de concentration maximale (la plus intéressante) les gens sont très diverses, de tous les coins, très jeunes, la plupart des femmes, dominé par des gens de toute l'Espagne, je suppose à cause de l'influence de Madrid, des gens de quartier, des personnes âgées, les immigrants sont marqués par l'absence totale, je veux dire les migrants économiques, également je vois l'absence des collectives anti-système, indépendantistes, les squats et même des étudiants, même s'ils ont fait une grande assemblée et une manifestation de soutien. Alors, qui sont les indignés? Ben de personnes en dehors de toute référence politique et en dehors des mouvements sociaux et associations. Mais est-se peut-être le moyen d'être classé à un mouvement désormais par Twitter et Facebook avec une étiquette "indignés" ? Voilà leurs visages!
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada